PIETRZAK KRZYSZTOF (38 lat)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 222 § 1 Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

 

ZIELEWSKI JACEK (56 lat)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 178a § 2 Prowadzenie na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania innego pojazdu niż określony w art. 178a § 1 przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

 

JAKUBOWSKI MARIUSZ (46 lat)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych.

 

 

STAFECKI ŁUKASZ (28 lat)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 158 § 1 Udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 - typ podstawowy.

 

 

KRZYWY DAWID (35 lat)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 59 ust. 1 Udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

 

JUZALA DARIUSZ (33 lata)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej.

 

DRESLER TOMASZ (44 lat)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy.

 

PILARCZYK ŁUKASZ (37 lat)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 278 § 1 Zabieranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej.

 

FROLOV DMYTRO (53 lata)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 178a § 1 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

 

 

WENCLEWSKI TOMASZ (39 lat)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych.

 

PIECHOTA PRZEMYSŁAW (43 lata)

List gonczy Życie Pabianic

Poszukiwany na podstawie art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych.

 

Osoby poszukiwane listami gończymi przez pabianicką komendę:

tel. 47 8424302 lub 47 8424303

e-mail: komendant@pabianice.ld.policja.gov.pl