Na ulicy Dąbrowskiego trwają prace remontowe studzienek kanalizacyjnych. Włazy do nich zostały otwarte i oznaczone, ale trzeba uważać, by w nie nie wjechać (julka).