11 grudnia pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej odnotowali pierwszy "atak" zimy. Rano było ślisko na ulicy Wspólnej. 

- Jezdnia była oszroniona - tłumaczy Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. - Wysłaliśmy tam piaskarkę.