Dyżurujący policjanci przez 24 godziny na dobę będą przyjmowali zgłoszenia i udzielali porad zainteresowanym osobom. Dzwonić można na numery: (042) 225 33 00 - policja w Pabianicach i (042) 211 10 07 - policja w Konstantynowie.