W jednej z kamienic przy ulicy Poprzecznej odpadał tynk z balkonów. Mieszkańcy wezwali strażaków, którzy usunęli resztę spękanych tynków. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak remontów. Do naprawienia powstałych szkód zobowiązali się właściciele budynku.