Dziś w sobotę (24 kwietnia) w godzinach - 9.00 – 13.00 dla podatników są przygotowane punkty informacyjne w Urzędzie Skarbowym przy ulicy Zamkowej 26:
- podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą,
- podatku VAT,
- podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych,

- rachunkowości podatkowej, ewidencji, identyfikacji i rejestracji – NIP.
Można dziś złożyć wszelkie dokumenty, a także uzyskać niezbędne informacje i pomoc w wypełnieniu zeznania rocznego PIT.