Na drogach gruntowych w rejonie ulicy Hermanowskiej i Miodowej pracuje od wczoraj (przez 24 godziny na dobę) równiarka. Zrywa warstwę lodu i ubitego śniegu, umożliwiając dojazd do posesji. Zdarza się, że w czasie tych prac uszkodzona zostaje studzienka kanalizacyjna, bo operator równiarki może jej nie zauważyć pod śniegiem. Uszkodzenie jest jednak zaraz naprawiane przez odpowiednie ekipy. Po zakończeniu prac w rejonie tych ulic równiarka zacznie wyrównywać następne drogi gruntowe.