Od 29 kwietnia przez 120 dni będzie wykonywana kanalizacja ogólnospławna w ulicy Lutomierskiej. W tym czase Lutomierska będzie zamknięta dla ruchu od strony ulic: Zamkowej i Partyzanckiej (możliwy jest tylko ruch lokalny). Od 4 maja przez 110 dni rozkopana będzie ulica Jaszuńskiego od 20 Stycznia do posesji numer 9. Wykonywana tu będzie kanalizacja sanitarna i deszczowa. Od 18 maja roboty kanalizacyjne w ulicy 20 Stycznia na odcinku od Nawrockiego do Dolnej (przez 120 dni).