Wnioski są wydawane od 12 marca. Mogą się zgłaszać firmy,  które chcą mieć stażystów.  Tym razem staże obejmują osoby do 25. roku życia, zarejestrowane nie dłużej niż 4 miesiące i osoby między 25. a 30. rokiem życia, zarejestrowane powyżej 12 miesięcy.

Staże będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.