Raport UOKiK z kontroli stacji benzynowych przez Inspekcję Handlową pokazuje, że w porównaniu z ubiegłymi latami kontrola wypadła lepiej. Tylko ponad 3 procent stacji sprzedawało benzynę i olej napędowy, mające gorszą jakość, niż powinny.
Znacznie też poprawiła się jakość gazu LPG. Zeszłoroczna kontrola gazu wykazała prawie 6 procent nieprawidłowości, a tym razem już tylko 0,78 procent sprawdzonych stacji oferowało gaz odbiegający od normy.
Z raportu wynika, że najbezpieczniej jest tankować w Podlaskiem, gdzie wszystkie stacje są bez zarzutu.
Z raportu wynika również, że stacje benzynowe w województwie łódzkim sprzedają dobrej jakości paliwo. Benzyna i olej napędowy, które nie spełniają norm, pojawiły się tylko czterech miejscowościach i miastach: Łanięta, Maków, Radomina, Ręczno.
W Pabianicach zbadano jedną stację - LUKOIL przy ul. Świetlickiego. Dostała notkę „D”, co oznacza, że paliwo (olej i benzyna) są tam dobrej jakości.