Często zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy, bądź policjanci poszukują adresu, tracąc bezcenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie. Oznaczanie posesji we właściwy sposób znacznie poprawia bezpieczeństwo.

Zaniedbywanie tego obowiązku lub realizowanie go w niewłaściwy sposób, np. poprzez brak utrzymania tabliczki w należytym stanie – jest wykroczeniem. W myśl art. 64 kodeksu wykroczeń grozi za to kara grzywny do 250 złotych lub nagana.

Jak pokazują dane Straży Miejskiej, nie wszyscy są w pełni świadomi konsekwencji braku oznaczeń na budynkach. Od 31 stycznia tego roku funkcjonariusze przeprowadzili 51 kontroli w ramach akcji „Twój numer może ratować życie”.

- Wszystkie osoby, które uzupełniły braki i dostosowały się do obowiązujących przepisów zostały pouczone – poinformował Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej. - Z uwagi, iż nasze działania mają istotny wpływ i są nieocenioną pomocą dla wszystkich służb ratujących życie i zdrowie mieszkańców, będą na bieżąco kontynuowane.