W tegorocznej zbiórce bierze udział 120 wolontariuszy: muzealników, lekarzy, nauczycieli, urzędników i radnych, dziennikarzy, harcerzy, rzemieślników. Będą czekać z puszkami na datki pabianiczan przy cmentarnych bramach 1 listopada od godziny 9.00 do 17.00.

Organizatorem kwesty jest Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabianickie.

– To jest nasz wkład w budowanie historii miasta – mówi dr Grzegorz Krzyżanowski, prezes stowarzyszenia.

Pomysłodawcą kwesty jest Krzysztof Hile z telewizji Pro–Mok, członek stowarzyszenia.

– Zainspirowały mnie kwesty na Cmentarzu Starym w Krakowie i w Łodzi przy Ogrodowej – mówi Hile. – Na naszych cmentarzach też są piękne, czekające na odnowienie, zabytkowe pomniki.

W 2007 roku zebrano 14.230 zł. Za te pieniądze Anna Połomka, konserwator zabytków z Łodzi, odnowiła trzy zabytkowe pomniki. Są to nagrobki:

  • rodziny Garzyńskich – Elżbiety (1789–1872) i Klemensa (1773–1844) – mieszczan pabianickich. Na placu kościelnym św. Mateusza stoi figura Matki Bożej, ufundowana przez tę rodzinę w 1899 roku, jako akt dziękczynienia za uratowanie przed epidemią cholery,
  • Juliusa Vortheila – kinematografa, właściciela pierwszego kina w Pabianicach,
  • Beniamina Krusche – syna Gotlieba – ur. w Saksonii w 1807 roku, zm. w 1882 r. W 1850 r. sprowadził do Pabianic pierwszą maszynę parową do zakładów Krusche. Jego firma zainstalowała w Pabianicach w 1848 r. pierwsze latarnie gazowe (7 sztuk). Od 1874 r. firma Krusche–Ender należała do największych fabryk w kraju.

Podczas kwesty 1 listopada 2008 roku zebrano ponad 17.300 zł.

Dziś możemy podziwiać odnowione pomniki przedstawiające: postać kobiety wyrzeźbionej z karraryjskiego białego marmuru na grobie Lotty Krusche i rodziny Fulde z 1911 roku, biskwitowego aniołka (nieszlifowana porcelana przypominająca marmur) z nagrobka małej Maniuli, piaskowego anioła w kapliczce na bezimiennym grobie (pomniki znajdują się na cmentarzu ewangelickim) oraz odświeżoną płytę nagrobną Jana Dresslera na cmentarzu katolickim.