Wszystko odbyło się o 16.00 w centrum miasta. Przyszli wolontariusze i działacze organizacji pozarządowych. Sporo było harcerzy. 

- Chętnie włączamy się w akcje, które propagują dobro. A to jest właśnie taka akcja - mówili. 

Happening zorganizował Pabianickie Forum Organizacji Inicjatyw Pozarządowych. Ułożono napis NGO, który sfotografowano z góry. Widać to będzie również na filmie nakręconym przez TV Pro-MOK. 

"Happening NGO" to część kampanii społecznej organizowanej w ramach projektu "Dołóż Nam!", realizowanego ze środków FIO "Grant na lepszy start".

Kolejnym etapem ma być upiększenie przez wolontariuszy Parku Wolności. Akcja sadzenia krzewów odbędzie się 11 czerwca.

W happeningu wzięłi udział przedstawiciele  organizacji i inicjatyw takich jak:
- Pabianicka Rada Działalności Pożytku Publicznego
- Miejska Rada Seniorów
- Prezydium Pabianickiego Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych
- Lokalny Ośrodek Partycypacji Społęcznej
- Hufiec ZHP Pabianice
- Grupa Wolontarystyczna "AGRAFKA"
- PTTK Oddział Pabianice
- Rodzinny Klub Turystyki Rowerowej "KONUSIK"
- Stowarzyszenie "WSZYSTKO GRA"
- Stowarzyszenie "JESTEŚMY TACY..."
- Stowarzyszenie "RAZEM" przy DOA
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu
- Stowarzyszenie "Nowoczesność dla Rozwoju"
- Stowarzyszenie "DĄBROWA"
- Fundacja INKUBATOR
- Fundacja "KUNDEL BURY"
- Grupa "MIAUCZYKOTEK"
- Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
- CARITAS przy parafii M. Kolbego
- Cech Rzemiosł Różnych w Pabianicach
- wolontariusze z Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach.
Był też Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic.