Pieniądze przyznał Minister Pracy i Polityki Społecznej. To dokładnie 11.588.200 złotych. 

PUP jak co roku zamierza aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne. Już złożono w Ministerstwie pierwszy wniosek o przyznanie 850.000 zł na realizację stażów, bonów stażowych oraz szkoleniowych dla bezrobotnych w wieku do 25 lat. 

Prawdopodobnie zmieni się wysokość świadczeń na przykład stypendiów stażowych czy szkoleniowych. To jednak nie nastąpi od razu, bo ich kwota jest zależna od zasiłku dla bezrobotnych, a ten podlega waloryzacji dopiero w czerwcu.

Pierwsze programy powinny być uruchomione w lutym. Pracodawcy będą mogli wystąpić do PUP o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku 45+. Na realizację tego zadania PUP chce przeznaczyć ok. 400.000 zł.

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu Życia Pabianic.