Nogę z gazu trzeba zdjąć dziś  (11 marca) na ul. Łaskiej, bo tutaj stoi fotoradar. Po południu od 14.00 do 21.00 zostanie ustawiony na Partyzanckiej.

We wtorek (12 marca) od godz. 6.00 do 14.00 łapać będą na ul. Moniuszki, a od 14.00 do 21.00 na Łaskiej.