Przed wejściem z parkingu do szpitala i przychodni są wymalowane koperty z napisem VIP. Radny Chrabelski od kilku lat walczy o likwidację darmowych miejsc parkingowych przy szpitalu dla wybrańców.

Dziś rano radny przed szpitalem dopisał na parkingu do słowa VIP - „TO PACJENT”. Niestety, służby szpitalne jego dopisek już zamalowały. Na środowej, ostatniej sesji Rady Miejskiej próbował zainteresować radnych i prezydenta tym problemem. 

Chrabelski nie kandyduje na radnego nowej kadencji, więc nie jest to kampania wyborcza.