Przebudowy doczekała się ulica Południowa na odcinku od ul. Orlej do ul. Jana Pawła II. Roboty wykona
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o. z Łodzi, które wygrało przetarg. Za 575.698,79 zł zrobi nową nawierzchnię. Z robotami musi się uporać do 15 grudnia. Na swoją robociznę daje 36 miesiecy gwarancji. Do przetargu stanęły 4 firmy. Wybrano najniższą ofertę.