Powiat pabianicki jest w trakcie wykonywania remontu budynku przy ulicy Zamkowej 6. Malowana jest elewacja budynku. Będzie też naprawiona i odnowiona brama. Realizację zadania powierzono firmie PPHU Budownictwo Ogólne z Pabianic. Roboty mają się zakończyć 30 listopada. Koszt remontu: 40.212 zł.