W czwartek po godzinie 15.00 patrol Straży Miejskiej znalazł na ul. Warzywnej porzucone dokumenty. Były to m.in. zaświadczenia o zatrudnieniu, formularz pożyczki lombardowej, formularz zamówienia paczki.

Strażnicy skontaktowali się z Marcinem K., widniejącym na znalezionych dokumentach. Okazało się, że papiery zostały podrobione.

Mężczyzna oświadczył, że zgłosi ten fakt na policję, ponieważ już wcześniej na jego nazwisko zostały wyłudzone kredyty.