Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej składa się w obwodzie zamieszkania wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Można dostarczyć je osobiście w wyznaczonym miejscu przy wejściu do placówki lub przesłać na jej adres e-mail.

Przyjęcie kandydatów spoza rejonu i spoza miasta może nastąpić wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w szkole.

Listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone 17 marca, a 24 marca – listy przyjętych i nieprzyjętych.

- Rozpatrywane będą wyłącznie czytelnie wypełnione wnioski lub ich skany. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie wybranej szkoły podstawowej lub na jej stronie internetowej – poinformowała Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich potrwa od 1 do 21 marca.