Rodzice dzieci (lub prawni opiekunowie), które obecnie uczęszczają do przedszkoli, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 1 do 14 lutego. Jej brak w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z przedszkola.

Rodzice przyszłych przedszkolaków powinni złożyć wniosek rekrutacyjny między 16 do 24 lutego. Co jest ważne?

- We wniosku o przyjęcie należy wskazać wybrane przedszkole, maksymalnie trzy placówki, według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego – wyjaśnia Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego. - Jeśli rodzic nie może złożyć wniosku elektronicznie, przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest przedszkolem pierwszego wyboru, do którego należy zanieść wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów.

Listy zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości 28 marca 2022 r. Ale to nie wszystko. Do 31 marca rodzice mają czas na pisemne potwierdzenie woli przyjęcia. 7 kwietnia pojawią się listy przyjętych i nieprzyjętych. Wszystkie niezbędne informacje dla rodziców będą dostępne na stronach przedszkoli i Urzędu Miejskiego już na początku lutego.

Ile jest miejsc?

W Pabianicach jest 12 przedszkoli miejskich, w obecnym roku szkolnym do 80 grup uczęszcza ok. 1860 dzieci.

- Liczba wolnych miejsc będzie znana po podsumowaniu deklaracji złożonych przez rodziców – dodaje Aneta Klimek.

Jak będzie w szkołach podstawowych?

Rodzice siedmiolatków będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie do szkół w obwodzie zamieszkania między 1 a 25 lutego. Wnioski będą do pobrania na stronie szkoły, Urzędu Miejskiego w Pabianicach (w zakładce oświata - rekrutacja) oraz w wyznaczonym miejscu przy wejściu do poszczególnych placówek.

Przyjęcie kandydatów spoza rejonu i miasta nastąpi w przypadku wolnych miejsc w szkole. 16 marca pojawią się listy uczniów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych, a 24 marca – listy przyjętych i nieprzyjętych.