Za mieszkanie 42 metrowe będziemy płacić więcej o 15 zł, czyli 305 zł miesięcznie.

- Państwo zafundowało nam podwyżkę stawki VAT o jeden procent, a wszystkie usługi, które kupuje spółdzielnia od zewnętrznych dostawców, obciążone są przecież stawką VAT, czyli: ciepło, woda, ścieki, śmieci, gaz, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne – wylicza Maciej Przybylski, prezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W styczniu wzrośnie cena nie tylko łopat i żarówek, ale nawet piasku. To spowoduje, że stawka eksploatacyjna w PSM wzrasta o 18 groszy za metr kwadratowy.

- Ale o wiele więcej będziemy musieli zapłacić z powodu wzrostu podatku od nieruchomości, który wzrósł o 2,6 procent i wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste, które rośnie od zera do nawet 397 procent – wylicza Przybylski.

Wzrost właśnie tych dwóch składników powoduje wzrost stawki eksploatacyjnej mieszkań PSM o kolejne 20 groszy.

- Czyli ogółem wzrost stawki będzie o 0,38 zł od metra kw. – wyjaśnia. - Nastąpi to od 1 kwietnia, ponieważ spółdzielnia musi powiadomić mieszkańców o zmianach na trzy miesiące przed wejściem ich w życie.

Osoby, które mają wyodrębnioną własność lokalu, będą musiały również zapłacić więcej za część dotyczącą powierzchni ich lokalu. Ale te opłaty wpłacą bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego.

- Licząc wprost to stawka powinna wzrosnąć o 79 groszy, ale dzięki działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię udaje nam się dołożyć brakujące 31 groszy – dodaje prezes.