W dniach 18–24 lutego obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Podczas tej akcji pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Uczestniczyć będą w niej także asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi z sądów okręgu łódzkiego.

Obchody mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

W ramach akcji w Sądzie Rejonowym w Pabianicach przy ulicy Partyzanckiej 105/127 pełnione będą dyżury, podczas których asystent sędziego oraz kuratorzy zawodowi będą udzielać stosownych porad i informacji:

  • w dniu 18 lutego 2019 roku w godzinach 10.00 - 14.00 w pokoju 205

  • w dniu 19 lutego 2019 roku w godzinach 10.00 - 14.00 w pokoju 210

  • w dniu 20 lutego 2019 roku w godzinach 10.00 - 14.00 w pokoju 215

  • w dniach 21 - 22 lutego 2019 roku w godzinach 10.00 - 14.00 w pokoju 311

Więcej informacji o formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz adresy organizacji taką pomoc świadczących można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.