Białe gerbery przewiązane były wstążką, która jest symbolem kampanii. Widniał na nich adres Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej, czyli miejsca, do którego należy się udać po pomoc, gdy w domu dzieje się coś złego.

- Mimo że istniejemy już wiele lat, nie każdy o nas słyszał. Wielu ludzi nie wie, gdzie się udać i czy w ogóle jest możliwość uzyskania pomocy – mówi Anna Skurnica z OPIiS.

- Trudno jest się przyznać, jeśli w naszych domach dzieje się coś złego. Dla wielu ludzi to wstyd. Akcja, dzięki której możemy się dowiedzieć się, gdzie się udać w razie czego, jest potrzebna – mówiła jedna z pań, która otrzymała biały goździk.

Kwiaty rozdawali przedstawiciele Ośrodka Profilaktyki Integracji Społecznej oraz policjanci. W kampanię włączyły się również władze miasta.

Byli to: Sylwia Zawadowska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Agata Kasprzak, zastępca przewodniczącej, Anna Skurnica z Programu Ochrony Dzieci przed Przemocą oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach: Przemysław Rokuszewski Magdalena Saktura.

- W punkcie konsultacyjnym można otrzymać różnego rodzaju pomoc: konsultacje terapeuty, pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy, pomoc pedagoga, porady prawne i porady psychologiczne - wylicza Anna Skurnica.

- Wrażliwość młodego człowieka na drugiego budujemy my - dorośli. Trzeba pamiętać, że dajemy wzorce zachowań wszędzie gdzie jesteśmy, z każdym z którym przebywamy. Dzieci od nas uczą się jacy są ludzie - dodaje Sylwia Zawadowska.

16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.