Na zlecenie Urzędu badania prowadzi wrocławski Instytut Badawczy IPC. To „Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta Pabianic w 2015 r.”

Ankieterzy dzwonią do mieszkańców naszego miasta i pytają ich o uzależnienia (alkohol, narkotyki w tym dopalacze, hazard), przemoc, niepełnosprawność, zdrowie, ubóstwo.

- W ubiegłym tygodniu zadzwonił do mnie ktoś, mówiąc, że jest z Urzędu Miejskiego – opowiada pabianiczanka. - Zastanawiam się tylko, skąd mają mój numer telefonu, bo nie podawałam go nigdzie w Urzędzie.

Dane pabianiczan pozyskał Instytut.

Bartłomiej Kazubski z Instytutu Badawczego IPC podkreśla, że korzystają z legalnych baz danych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, kupili dane od firm, które nimi handlują.

Jak nasze dane trafiły do sprzedaży? Wystarczy, że przy jakiejkolwiek umowie wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych.

Ankieterzy wiedzą, do kogo dzwonią i mniej-więcej w jakim wieku jest ta osoba. Jednak takich informacji nie przekazują zleceniodawcy. Badania są prowadzone anonimowo.

Kazubski dodaje, że badania dotyczące tematów wrażliwych, jak alkoholizm czy przemoc najlepiej prowadzić przez telefon. Zaznacza, że pytania nie są zadawane wprost i opierają się na odpowiedziach TAK/NIE.

Wyniki badania mają posłużyć do opracowania programów profilaktycznych i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Będą przeprowadzone na grupie 1.210 mieszkańców naszego miasta. 590 dorosłych będzie przebadanych przez telefon. Na pytania odpowie też 600 uczniów z podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo, wywiad pogłębiony obejmie 20 wybranych reprezentantów grup społecznych (w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, MCPS i innych instytucji zajmujących się problemami społecznymi).

Wyniki badania poznamy w połowie grudnia.

 

Przykładowe pytania dla dorosłych:

jak Pani/Pan ocenia dostępność opieki zdrowotnej na terenie

Pabianic?

czy spożywa Pani/Pan alkohol?

Dla młodzieży: czy regularnie ćwiczysz na zajęciach

wychowania fizycznego? Czy miałeś kiedykolwiek kontakt z osobą niepełnosprawną umysłowo,

niepełnosprawną fizycznie?

Dla nauczycieli: czy szkoła oferuje uczniom

dodatkowe zajęcia sportowe? Czy uczniowie niepełnosprawni są dobrze traktowani przez pozostałych uczniów?