Do skrzynek na listy ponad 15 tysięcy lokatorów trafiły rachunki za co. Są nadpłaty i niedopłaty. Razem z rachunkami spółdzielcy dostali informację o kosztach ogrzewania (pełny wykaz znalazł się także w wydaniu Życia Pabianic).

Wynika z niej, że największe koszty ogrzewania miał blok przy ul. Łaskiej 96, bo aż 193.884,38 zł. Najmniej za ciepło zapłacili mieszkańcy bloku przy Bardowskiego 3 (22.178,00 zł).

Jednak w zestawieniu średniego kosztu w przeliczeniu na metr kwadratowy, okazuje się że najwięcej ciepła zużyli mieszkańcy bloku przy ul. Bugaj 78 (3.30 zł na metr kwadratowy). W porównaniu z blokiem - którego mieszkańcy ponieśli najmniejszy koszt - przy ul. 20 Stycznia 95 (1,14 zł/ metr kwadratowy), lokatorzy wypadają na bardzo ciepłolubnych. Co ciekawe, oba bloki są docieplone. Różnią się za to niewielką procentową ilością lokali opomiarowanych – blok przy 20 Stycznia – 93 proc., zaś blok przy ul. Bugaj - 92 proc.