24 marca rodzice przyszłych przedszkolaków dowiedzą się, czy ich pociechy dostały się do wybranego przedszkola. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w oknach przedszkoli.  Od tego dnia do 26 marca opiekunowie będą mieli czas, aby zadeklarować, które przedszkola wybierają.

W związku epidemią koronawirusa zmieniła się forma składania deklaracji.

Aby złożyć potwierdzenie, które przedszkole wybraliśmy, należy wysłać oświadczenie w formie elektronicznej (skan lub mms) pod wskazany przez placówkę adres mailowy lub numer telefonu. Dokument można także dostarczyć do oznakowanego pojemnika wystawionego przy drzwiach przedszkola w godzinach jego pracy.

Warto pamiętać, że oryginał należy również przesłać listownie lub dostarczyć osobiście po ustaniu zagrożenia epidemicznego.