Na czym polega akcja deratyzacja?

Na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach – mieszkaniach, domach, lokalach użytkowych, na terenach gospodarstw rolnych, w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w węzłach ciepłowniczych.

Przed wyłożeniem preparatu do zwalczania gryzoni trzeba usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni. Należy też umieścić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać go w trakcie trwania deratyzacji, przekazać padłe gryzonie do utylizacji, a po upływie terminu deratyzacji usunąć truciznę.