Akcja ma na celu zapobieganie powstawanie chorób zakaźnych przenoszonych przez szczury. W czasie jej trwania pownniśmy zachować szczególną ostrożność. Deratyzacja przeprowadzana jest dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

- Obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na wszystkich właścicielach, współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotach, władających nieruchomością na terenie Miasta Pabianice – poinformowała Aneta Klimek, rzeczniczka magistratu.

Przed wyłożeniem trutki należy usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni. Każdy właściciel nieruchomości musi wywiesić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać preparat w trakcie trwania deratyzacji, przekazać padłe gryzonie do utylizacji i usunąć trutkę po 15 października.

Trutka będzie wyłożona we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych.

Akcję nadzorować będzie m.in. Straż Miejska. Funkcjonariusze mogą poprosić właściciela nieruchomości np. o potwierdzenie rachunkiem zakupu preparatu do zwalczania gryzoni albo umowy z firmą świadczącą usługi deratyzacyjne.