Interpelacja radnego dotyczyła utworzenia przejścia dla pieszych i ograniczenia prędkości w rejonie górki aktywności mieszczącej się na obrzeżu parku Wolności. Antoni Hodak zapewniał prezydenta na piśmie, że zmiana organizacji ruchu na ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa przebywających w pobliżu dzieci. Kierowcy często gnają tamtędy jak szaleni.

Radny zaproponował, by ograniczyć prędkość do 30 km/h w rejonie „wieloryba” i namalować pasy na jego wysokości. Rzucił też pomysł o postawieniu znaku ostrzegającego przed obecnością bawiących się w pobliżu jezdni dzieciaków. W odpowiedzi Grzegorz Mackiewicz potwierdził, że temat zbyt szybko jeżdżących tamtędy samochodów nie jest mu obcy i zlecił już Zarządowi Dróg Miejskich, by zajął się tym problemem. Kiedy możemy spodziewać się efektów?

- Z informacji uzyskanych od dyrektora Andrzeja Barańskiego przedmiotowa inwestycja ma być zrealizowana pod koniec II kwartału bieżącego roku – odpowiedział radnemu.