Z okazji Dnia Ziemi pabianickie Zakłady Mięsne Pamso postanowiły przeprowadzić ankietę na temat ekologicznych poglądów i zachowań swoich klientów. Czy w dobie mody na ekologiczne życie, oszczędzanie energii czy segregacja śmieci są dla mieszkańców regionu oczywiste? A może to tylko popularne hasła mające niewiele wspólnego z rzeczywistością?

Obchody Dnia Ziemi co roku spotykają się z coraz większym zainteresowaniem nie tylko szkół czy organizacji ekologicznych, ale także wielu innych instytucji. Ekologia powoli zaczyna wyznaczać kierunek naszego życia, a ze wszystkich stron docierają do nas informacje o nowych akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania „zielonej” świadomości. Pabianickie Zakłady Pamso również angażują się w propagowanie ekologii w swoim otoczeniu – popularyzując korzystanie z ekologicznych toreb i sadząc drzewka na łódzkich osiedlach. Tym razem jednak postanowiono zbadać postawy klientów, którzy jako członkowie lokalnej społeczności, mogą dać obraz stanu ekologicznej świadomości w regionie.
W przeprowadzonym sondażu wzięło udział 100 mieszkańców województwa łódzkiego. Wśród badanych większość to kobiety (72%), które z reguły dbają o domowe zapasy. Ponad połowa pytanych (51%) to osoby młode, do 45. roku życia, do których adresowana jest większość kampanii proekologicznych.
Na pytanie „Czy uważa Pan/Pani, że wystarczająco dba o ochronę środowiska?” blisko 2/3 badanych odpowiedziało, że robi wystarczająco dużo dla ochrony środowiska. Czy tak jest w rzeczywistości? Aż 70% pytanych osób przyznało, że regularnie korzysta z jednorazowych toreb foliowych, 62% nie oddaje zużytych baterii w oznaczonych punktach, a tylko co piąty kupuje produkty w opakowaniach, które nadają się do powtórnego wykorzystania. 41% respondentów w ogóle nie kupuje tego typu produktów, a aż 40% nie wie, czy towary w ich koszyku są przyjazne środowisku.
Na szczęście w innych obszarach życia codziennego mieszkańcy regionu postępują zgodnie z eko-zasadami. 8 na 10 badanych używa żarówek energooszczędnych, a 72% segreguje śmieci. Prawie wszyscy ankietowani (96%) zgodnie orzekli, że wychodząc z domu zawsze lub prawie zawsze gaszą światło i zakręcają wodę.

Czy potrzebna jest nam edukacja ekologiczna?
Spośród wszystkich przepytanych osób, tylko jedna należała do organizacji ekologicznej. Jednak ponad połowa, bo aż 59% twierdzi, że bierze udział w akcjach ekologicznych. Na uwagę zasługuje również fakt, że jedynie 45% osób uznało potrzebę poszerzania swojej wiedzy o działaniach pro-ekologicznych. Czy możemy zatem mówić o zainteresowaniu ekologią? Opierając się na wynikach badań widzimy, że z „zieloną” świadomością bywa różnie. Zapewne każdy z nas stara się robić coś dla środowiska, ale zbyt często zapał do ekologicznego działania kończy się na kilku prostych czynnościach, jak np. segregowaniu śmieci. Otwarte pozostaje także pytanie o prawdomówność badanych – być może część z nich zwyczajnie wstydziła się odpowiedzieć na pytania zgodnie z prawdą, jeśli takie odpowiedzi świadczyłyby o braku ekologicznej świadomości. Jedno jest pewne - popularyzatorów zdrowego, ekologicznego trybu życia czeka jeszcze wiele pracy.

* Badanie w formie wywiadu kwestionariuszowego zostało przeprowadzone 16 kwietnie 2009 roku na próbie 100 losowo wybranych klientow sieci detalicznej Zakładów Mięsnych Pamso SA.