Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku 45+ ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach dofinansowania można pokryć m.in. koszty kursów, studiów podyplomowych i egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, jak również inne wydatki związane z podjętym kształceniem. 
 
Wysokość dofinansowania w przypadku mikroprzedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 10 pracowników) wynosi 100%, natomiast większe firmy mogą pokryć ze środków KFS 80% kosztów kształcenia ustawicznego. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać na kształcenie jednej osoby w danym roku, to równowartość 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 11.000 zł.
 
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach – budynek B, pokój 218 oraz pod numerem telefonu (42) 22 54 285.
Pracodawcy oraz osoby bezrobotne mogą skorzystać również z innych form wsparcia oferowanych przez urząd. Aktualne informacje o trwających naborach znajdują się na stronie internetowej PUP: www.puppabianice.pl.