Referendum jest nieważne, bo frekwencja wyniosła 10,82 proc. Za odwołaniem Dychty głosowały 2.054 osoby, a poparło go 4.175 osób. To dowód na to, że prezydent cieszy się dużą sympatią mieszkanców.

Za odwołaniem Rady Miejskiej głosowało 2.662 osób, a poparło ją 3.564 osób. To gorszy wynik. Radni mają dowód na to, że wyborcy nie są tak zachwyceni ich pracą dla miasta jak w przypadku prezydenta.

- To referendum to super reklama do prezydeta Dychty - mówił jeden z członków komisji po ogłoszeniu wyników w nocy w ratuszu. - To dowód na to, że Dychto ma kolejną kadencję w kieszeni.

Uprawnionych do głosowania było 57.975 pabianiczan, a do ur poszło zaledwie 6.229.

Godzina 23.35. Frekwencja referendum - 10,79 proc. W referendum wzięło udział 6.097 osób. Za odwołaniem prezydenta Dychty głosowało 1.993, za odwołaniem Rady Miejskiej - 2.601. Brakuje jeszcze tylko wyników z komisji w przedszkolu przy ul. Cichej.

Godzina 22.53. Życie Pabianic jako pierwsze podaje wyniki referendum. Portal ogląda w tym momencie około 2.000 pabianiczan. 

O godzinie 23.33 rozliczyły się już 34 komisje.

1 - 2.240 uprawnionych, 197 głosowało, 47 za odwołaniem Dychty i 56 za odwołaniem Rady Miejskiej

2 - 2.242, 175, 50 za odwołaniem Dychty, 66 za odwołaniem Rady Miejskiej

3 - 1.310, 120, 28 za odwołaniem Dychy, 41 za odwołaniem Rady Miejskiej

4 - 1.661, 175, 58 za odwołaniem Dychty, 73 za odwołaniem RM

5 - 1.244, 76, 17 za odwołaniem Dychty, 28 za odwołaniem RM

6 - 1.418, 100, 13 za odwołaniem Dychty, 19 za odwołaniem RM

7 - 2.310, 191, 55 za odwołaniem Dychty, 68 za odwołaniem RM

8 - 1.760, 162, 51 za odwołaniem Dychty, 85 za odwołaniem RM

9 - 1.417, 182, 67 za odwołaniem Dychty, 42 za odwołaniem RM

10 - 1.655, 183, 81 za odwołaniem Dychty, 100 za odwołaniem RM

11 - 1.779, 214, 70 za odwołaniem Dychty, 93 za odwołaniem RM

12 - 1.313, 188, 48 za odwołaniem Dychty, 64 za odwołaniem RM

13 - 990, 133, 40 za odwołaniem Dychty, 57 za odwołaniem RM

14 - 1.781, 251, 97 za odwołaniem Dychty, 120 za odwołaniem RM

15- 2.025, 260, 88 za odwołaniem Dychty, 116 za odwołaniem RM

 

17 - 2.235, 256, 78 za odwołaniem Dychty, 95 za odwołaniem RM

18 - 1.237, 93, 25 za odwołaniem Dychty, 36 za odwolaniem RM

19 - 1.373, 132, 39 za odwołaniem Dychty, 52 za odwołaniem RM

20 - 1.628, 137, 45 za odwołaniem Dychty, 53 za odwołaniem RM

21 - 1.628, 114, 33 za odowłaniem Dychy, 44 za odwołaniem RM

22 - 1.785, 143, 27 za odwołaniem Dychty, 51 za odwołaniem RM

23 - 2.082, 198, 42 za odwołaniem Dychty, 61 za odwołaniem RM

24 - 2.106, 310, 112 za odwołaniem Dychty, 149 za odwołaniem RM

25 - 804, 108, 45 za odwołaniem Dychty, 65 za odwołaniem RM

26 - 2.068, 240, 100 za odwołaniem Dychty, 120 za odwołaniem RM

27- 2.005, 257, 101 za odwołaniem Dychty,135 za odwołaniem RM

28 - 2.253, 218, 73 za odwołaniem Dychty,105 za odwołaniem RM

29 - 2.191, 300, 111 za odwołaniem Dychty, 138 za odwołaniem RM

30 - 2.029, 275, 98 za odwołaniem Dychty, 134 za odwołaniem RM

31 - 2.145, 275, 98 za odwołaniem Dychty, 143 za odwolaniem RM

32 - 2.250, 277, 92 za odwołaniem Dychty, 116 za odwołaniem RM

33 - 1.250, 144, 60 za odwołaniem Dychy, 72 za owołaniem RM

34 - 59, 10, 4 za odowłaniem Dychty, 4 za odowłaniem RM

35 - 240, 3, 0, 0

Godzina 21.50. W Urzędzie Miejskim znalazło się około 60 procent komisji. Czekają w kolejce do informatyków, którzy wrzucają dane w system.

W szpitalu miejskim głosowali pacjenci. Na 240 uprawnionych zagłosowały tylko 3 osoby - były przeciw odwołaniu prezydenta. Jedna z głosujących pań była w 9 miesiącu ciąży.

W Gimnazjum nr 3 były dwie komisje - frekwencja około 10 proc. W 33 komisji większość poparła Dychtę, a w komisji 27 - głosy rozłożyły się pół na pół.

Komisja w dawnym szpitalu przy Szpitalnej: frekwencja około 9,5 proc. 143 osoby - poparcie dla Dychty, 73 - za odwołaniem.

Komisja ze szkoły przy Gdańskiej - frekwencja 7 proc. 86 osób za Dychto, 13 - za jego odwołaniem.

W Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej Barak przy Grota frekwencja wyniosła 11 proc. Głosy rozlożyły się pół na pół. W Szkole Podstawowej nr 13 przy Jana Pawła II - 10 proc.

W "Elektryku" przy św. Jana frekwencja sięgnęła 9 proc. Głosowało 128 osób. 37 za odwołaniem, a 91 - poparcie dla Dychty.

Komisja z Domu Opieki Społecznej: 17 proc. Głosowalo 10 osób, 4 przeciw Dychcie, 6 z poparciem dla Dychty.

O godz. 20.39 przyjechała pierwsza komisja z GS-u przy Torowej. Frekwencja - 8 proc. Około 50 osób głosowało za odwołaniem, a ponad 150 dało poparcie Dychcie. Razem z nią weszła komisja z OSD-u przy Orlej. Tutaj było 10 proc. głosujących - 36 osób przeciwko Dychcie, 68 osób udzieliło poparcia prezydentowi.

- Mężowie zaufania podają, że 30 proc. głosujących było przeciwko prezydentowi, a 70 procent za nim - mówią w ratuszu osoby przyglądające się referendum.

W Przedszkolu Miejskim przy ulicy Bugaj frekwencja wyniosła 14,5 proc. Zagłosowało jedynie 309 osób z 2106 uprawnionych. Ale w innych obwodowych komisjach karty do głosowania pobrało zaledwie 5-7 proc. uprawnionych.

Prezydent Zbigniew Dychto zostaje, bo frekwencja nie przekroczyła wymaganych 17 procent. Tego nieoficjalnie dowiedziało się Życie Pabianic. Protokołów wyborczych nie ma jeszcze w Urzędzie Miejskim. Pełne wyniki niedzielnego referendum powinny być znane około godz. 22.00.

Dziś, 13 grudnia mieliśmy zdecydować, czy prezydent Zbigniew Dychto, jego zastępcy i Rada Miejska nadal mają rządzić w mieście, czy muszą odejść. Aby referendum było ważne, musiałoby zagłosować co najmniej 3/5 liczby osób biorących udział w ostatnich wyborach samorządowych. Pod uwagę brane są karty ważne wyjęte z urny. W drugiej turze wyborów na prezydenta, 26 listopada 2006 r., głosowało około 17.200 pabianiczan. Ważnych głosów oddano około 17.000. Czyli w referendum prezydenckim musi wziąć udział przynajmniej 10.400 osób, a w odwołaniu Rady Miejskiej – około 13.000. Wynik będzie rozstrzygający, gdy za odwołaniem prezydenta i Rady Miejskiej oddanych zostanie więcej niż połowa ważnych głosów. To oznacza, że za odwołaniem prezydenta musi zagłosować ponad 5.200 pabianiczan, a za odwołaniem Rady Miejskiej – około 7.000. W Pabianicach uprawnionych do głosowania jest 58.000 osób.
 

Powodem przygotowywania referendum było – zdaniem protestujących – zlekceważenie postulatów Społecznego Komitetu Członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych. Chodziło o obniżenie opłat za ogrzewanie mieszkań, ciepłą wodę doprowadzaną do bloków i usuwanie ścieków.
Podpisy za odwołaniem prezydenta i Rady Miejskiej członkowie Społecznego Komitetu Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zbierali od 27 lipca. Na czele protestujących stanął przewodniczący komitetu – Ryszard Tkacz.
 

W 35 komisjach obwodowych zasiadło po 8 osób. Kolejnych 12 to Miejska Komisja ds. Referendum. Każdy członek komisji obwodowych dostanie po 135 zł, przewodniczący – 160 zł, a jego zastępca – 150 zł.
Referendum kosztuje miasto około 109.900 złotych.