W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By zwiększyć szansę na znalezienie dawcy dla pacjentów, organizujemy Dzień Dawcy Szpiku w Ksawerowie podczas koncertu „Otwórzmy serca” wraz z Gminnym Domem Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
 
 
Rejestracja potencjalnych dawców:
Data: 20 luty 2015.
Godziny: 17.00 – 20.00.
Miejsce: Gminny Dom Kultury w Ksawerowie.
Adres: ul. Jana Pawła II 1, Ksawerów.
 
Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr. PESEL.
 
Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i przebadanych ponad 644.000 (grudzień 2014) potencjalnych dawców szpiku, a już 1.667 (grudzień 2014)  osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie. Fundacja DKMS Polska została zarejestrowana 28 listopada 2008 roku, jednak działalność rozpoczęła 25 lutego 2009 roku.