Przestępstw mieli się dopuścić wójt gminy Henryk Gajda oraz kierownik referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami. Panowie mieli zapłacić wykonawcy projektu hali w Piątkowisku wyższe wynagrodzenie, niż zapisano w umowie.

- Poświadczenie nieprawdy przez kierownika referatu na fakturze wykryła Regionalna Izba Obrachunkowa - tłumaczy Skawiński. - Wójt, mimo informacji na ten temat, nie wyciągnął konsekwencji.

Radni poprosili wójta o wyjaśnienie sprawy na wrześniowej sesji Rady Gminy.

- Miesiąc później nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlaczego faktury były opisane niezgodnie ze stanem faktycznym oraz dlaczego bezprawnie wypłacono wykonawcy pieniądze - tłumaczy Skawiński.

W poniedziałek, 3 listopada Skawiński i Drewniak złożyli w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dokument miał kilkadziesiąt stron.

- Zrobiliśmy to, bo nie można pozwalać na działania noszące znamiona przestępstwa i bezprawnego wydatkowania środków budżetowych - mówią radni. 

List do redakcji, który nadszedł około godz. 13.00:

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w dniu dzisiejszym (3.11.2014 r.) na Państwa portalu pt. „Donieśli na Wójta” informuję, że dziś również Urząd Gminy w 
 
Pabianicach złożył do pabianickiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami polegającego na poświadczeniu nieprawdy. Urząd nie informował wcześniej o planowanych działaniach, ponieważ trwało wewnętrzne  postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Nieprawidłowość, która została wykryta polega na tym, że niewielka część kwoty, wypłacona została wykonawcy zbyt wcześnie. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami poświadczył, że faktura ta została wystawiona zgodnie z umową i aneksem do 
niej, których zapisy mówiły że powinna zostać zapłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę mimo iż warunek ten nie został spełniony. Jednocześnie informuję, że nie doszło do fałszowania dokumentów księgowych. Kwestionowana faktura została wystawiona przez istniejący podmiot za zamówioną i wykonaną usługę tj. projekt budowy hali sportowej.
 
Zastępca Wójta Gminy Pabianice
 
Roman Figiel"