Łódzki kurator oświaty, którym od niedawna jest dyrektor SP 3 (i radny powiatowy z ramienia PiS) Waldemar Flajszer skierował list do dyrektorów i nauczycieli szkół:

Zobacz też: Dyrektor SP3 i radny powiatowy żegna się z robotą w Pabianicach

„Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi w tym kontekście ograniczeniami w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oraz organizowania spontanicznych zgromadzeń publicznych przypominam, że udział w tego typu zgromadzeniach – w bieżącej sytuacji – jest niezgodny z prawem.

Niestety docierają do nas niepokojące sygnały o sytuacjach, w których Nauczyciele nawołują i zachęcają uczniów oraz wychowanków do zaangażowania się w różnego rodzaju manifestacje, strajki i protesty, mające charakter zgromadzeń. Format tych zajść nie pozostawia wątpliwości, że w trakcie ich trwania nie są przestrzegane obostrzenia wynikające z wprowadzonego stanu pandemii. W trosce o swoich podopiecznych proszę o nieangażowanie uczniów w spory światopoglądowe w w/w formule i w związku z obowiązującymi obostrzeniami.

Przypominam Państwu o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wynikającym z zapisów art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Odpowiedzialność w tej materii jest szczególnie ważna w obecnej sytuacji. Apeluję do Państwa o uspokojenie nastrojów wśród Waszych uczniów oraz podkreślanie, że udział w zgromadzeniach odbywa się z naruszeniem obowiązującego dziś stanu prawnego i generuje realne zagrożenie dla życia i zdrowia ich uczestników.

Proszę Państwa o przyjęcie postawy odpowiedzialnej, wynikającej z etyki – tak ważnego i cenionego – zawodu nauczyciela.”