Spotkaniu przewodniczył prezydent Pabianic. Wstępnie opowiedział gościom z Belgii o problemach, z jakimi boryka się nasze miasto. Na plan pierwszy wysunęła się kwestia „mieszkaniówki”.
- Funkcjonują u nas dwie kotłownie. Szukamy środków do rozprowadzenia ciepła po mieście – tłumaczył Zbigniew Dychto.
3 mln euro potrzebne są na realizację skanalizowania Pabianic w ramach Funduszu Spójności.
- Całościowa wartość tego zadania to 80 milionów złotych. W 65 procentach inwestycję tę miała finansować Unia Europejska, ale w stosunku do roku 2005, kiedy to tworzyliśmy ten projekt, znacznie zmieniła się wartość euro i na dzień dzisiejszy wychodzi, że finansujemy ją 50 na 50 procent – wyliczał.
Po zrealizowaniu powyższego zadania, powstanie sieć sanitarna i kanalizacji deszczowej o długości około 60 kilometrów. Miasto zostanie skanalizowane w 95 procentach.
Poruszono też problem komunikacji tramwajowej i bezrobocia (11 procent mieszkańców Pabianic nie ma pracy, ale - paradoksalnie - brakuje ludzi do pracy).
Po pokazie multimedialnym wiceprezydenta Jarosława Cichosza przyszła kolej na pytania zagranicznych gości.
- Głównym przedmiotem naszego zainteresowania są państwa opinie dotyczące uczestnictwa w projekcie GWD – mówił przedstawiciel zarządzających funduszami norweskimi w krajach europejskich. – W Polsce co roku wydajemy około 500 milionów euro w różnych dziedzinach, takich jak środowisko, czy kultura. Tym samym szansa na pozyskanie funduszy dla Pabianic, jest możliwa.
Goście zastanawiali się, jak wygląda współpraca między poszczególnymi gminami w Polsce w ramach projektu.
- Wymieniamy się doświadczeniami, uczymy nawzajem od siebie – mówiła Anna Antonowicz, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych w UM. – Udział w spotkaniach Związku Miast Polskich zaowocował szeregiem zmian zarówno tych, które już nastąpiły i tych, które są w realizacji.
W gminie Pabianice zmieniono zasady określające wynajmowanie lokali komunalnych (dołożono m.in. – na przykładzie innych miast w Polsce) – kryterium dochodowe przydziału takich mieszkań).
Szereg zmian zapoczątkowany został również w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i dotyczy np. windykacji należności i powiązanej z tym zamiany mieszkań (abolicja czynszowa).
Goście z Brukseli odwiedzili Pabianice w ramach projektu „Building the institutional capacity of local governments for better delivery of public services in Poland”. Odwiedzają oni wybrane miasta w Polsce w celu zmonitorowania postępów tego zadania. W zespole monitorującym znaleźli się: ekspert z tej branży, dwie osoby zarządzające funduszami norweskimi w krajach europejskich oraz pani reprezentująca norweski odpowiednik Związku Miast Polskich.