Egzaminy pisemne poprawkowe odbyły się 23 sierpnia. Miało do nich przystąpić 61 osób. 3 nie przyszły.

Najwięcej, bo aż 39 pabianickich maturzystów miało do poprawki egzamin z matematyki. Musieli uporać się z 34 zadaniami. Jedno z pierwszych pytań z arkusza sprawdzającego wiedzę z matematyki na poziomie podstawowym było takie: "Buty, które kosztowały 220 zł, przeceniono i sprzedano za 176 zł. O ile procent obniżono cenę butów?” (80, 20, 22 czy 44 proc.?).

Pozostałe sprawdzały miedzy innymi umiejętność rozwiązywania nierówności, nie zabrakło funkcji i zadań na prawdopodobieństwo – m.in. na wystąpienie - podczas jednoczesnego rzucania dwoma monetami i kostką do gry - dwóch orłów i sześciu oczek.

– W całej Polsce zadania są takie same – ujawnia Gabriela Wenne-Błażyńska, członek zarządu Starostwa Powiatowego odpowiedzialna za Wydział Oświaty i Wychowania.

We wtorek poprawiano również pisemny z języka polskiego lub wybranego języka obcego. W środę poprawki egzaminów ustnych z tych języków.

I Liceum Ogólnokształcące: egzamin poprawiają 3 osoby, 2 osoby – matematykę pisemną i 1 osoba – ustny język angielski.

II Liceum Ogólnokształcące: 4 osoby – matematykę pisemną (2 osoby to absolwenci z lat poprzednich,1 osoba nie zgłosiła się) oraz 2 osoby – ustny język angielski, będą zdawać 26 sierpnia.

Zespół Szkół Nr 1: 5 osób – matematyka pisemna, 3 osoby – język angielski ustny (25 sierpnia).

Zespół Szkół Nr 2: egzamin miało poprawiać 15 osób, w tym 2 osoby j. polski, 13 - matematykę. Na egzamin przyszło 13. Z poprawiania języka polskiego i matematyki zrezygnowały 2 osoby. 25 sierpnia 4 osoby będą poprawiać egzamin z języka angielskiego.

Zespół Szkół Nr 3: 13 poprawia pisemnie matematykę, 2 pisemny język polski i 2 osoby angielski. 26 sierpnia ustny polski będą poprawiać 3 osoby i 5 język angielski.

– Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane 12 września – dodaje Wenne-Błażyńska.