- Warsztaty poprowadzi prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Uzależnień, jedyny w Polsce specjalista kształcący terapeutów w zakresie przeciwdziałania i leczenia skutków zażywania dopalaczy - informuje wiceprezydent Małgorzata Biegajło.

Szkolenie odbędzie się w środę 13 października w Gimnazjum nr 3 w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 9/13. Rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa do godziny 15.00.
Warsztaty są organizowane dla pedagogów, wychowawców klas gimnazjalnych i starszych klas szkół podstawowych oraz wicedyrektorów pabianickich szkół, a także dla doradców metodycznych z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały szkoleniowe.
Szkolenie będzie dotyczyło rozpoznawania symptomów zażywania dopalaczy i narkotyków u uczniów oraz wczesnej interwencji w zakresie zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież. Druga cześć spotkania zostanie poświęcona zagrożeniom, które niesie Internet i gry komputerowe.