20 kwietnia o godz. 16.00 minął termin składania dokumentów w konkursie na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Pabianicach.

– Było spore zainteresowanie - mówi Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta. – ostatniego dnia wpłynęło 6 ofert. Ostatecznie jest 10 kandydatów. Wśród nich jest co najmniej jedna kobieta. Otwarcie ofert nastąpi prawdopodobnie we wtorek, koło południa.

Komisji konkursowej przewodniczy sekretarz miasta Paweł Rózga. Spośród kandydatów, spełniających wymogi formalne, komisja wytypuje do drugiego naboru nie więcej niż ośmiu – zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Nie więcej niż pięciu komisja zarekomenduje prezydentowi.

– Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do prezydenta miasta – dodaje rzeczniczka.

W połowie maja należy spodziewać się wyników naboru.

Wymagania wobec kandydatów regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o strażach gminnych. Wynagrodzenie zasadnicze komendanta wynosi od 3.400 do 4.000 zł brutto.

Obecny (jeszcze) komendant Andrzej Wojkowski jest na zwolnieniu lekarskim. 30 kwietnia mija mu okres wypowiedzenia umowy o pracę. Wojkowski będzie w Sądzie Pracy walczył o przywrócenie na stanowisko, bo jego zdaniem wypowiedzenie było bezpodstawne. O co poszło?

O wystawienie na ulice miasta fotoradaru, mimo zakazu prezydenta. Komendant nie posłuchał przełożonego. Twierdzi, że ten nie miał prawa zabronić mu wystawiania fotoradaru, bo to Komenda Powiatowa Policji ustala miejsce i czas pracy urządzenia. Pozew wpłynął 26 marca. Terminu rozprawy jeszcze nie ma.