Osoba, która będzie się ubiegać o to stanowisko, musi mieć wykształcenie wyższe architektoniczne i co najmniej rok stażu pracy. Wymagane jest też doświadczenie w pracy w obszarze architektonicznym, urbanistycznym lub budowlanym.

Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim do 29 stycznia do godz. 12.00. 

Więcej na temat wymagań znajdziesz tutaj: http://nowy-bip.um.pabianice.pl/recruitments/content/1185