Do 10 grudnia trwa międzynarodowa kampania „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”.

Kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) i 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), aby podkreślić fakt, że przemoc ze względu na płeć stanowi naruszenie międzynarodowych praw człowieka. W założeniu kampania jest skierowana głównie do mężczyzn i ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Symbolem kampanii jest biała wstążka, symbol osobistej deklaracji niestosowania przemocy oraz reagowania na wszelkie jej przejawy.

W ramach pabianickiej kampanii:

- 1 grudnia w godzinach 8.30-15.00 w Pabianickim Centrum Medycznym odbędzie się dyżur informacyjno–konsultacyjny, w trakcie którego będzie można zasięgnąć porady oraz uzyskać materiały informacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- 29 grudnia o godz. 16.30 w ODK-u przy ul. Łaskiej 46/48 odbędzie się spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności przemocy wobec osób starszych;

- w Centrum Seniora odbędzie się spotkanie psychoedukacyjne dla uczestników zajęć dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności przemocy wobec osób starszych;

- w ramach programu socjoterapeutycznego „Tratwa” we wszystkich prowadzonych grupach oraz w Placówce Wsparcia Dziennego „Junior” odbędą się zajęcia warsztatowe z zakresu ochrony przed przemocą, dla podopiecznych;

- w sposób ciągły dostępne są konsultacje pedagogiczne dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi (Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej MCPS, Partyzancka 31, tel. 42 215 42 11 – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Kampania „16 dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” to doskonała okazja, aby zwrócić uwagę na problem przemocy w ogóle. Często nie jesteśmy świadomi, że zachowania, z jakimi spotykamy się na co dzień, są przemocą.

Jeżeli kiedykolwiek w życiu stosowałeś wobec innych lub doznałeś od innych:
- działań z użyciem siły, jak: popychanie, wykręcanie rąk, duszenie, policzkowanie, uderzanie za pomocą dłoni lub narzędzi, kopanie, szarpanie itp.;

- wykorzystywania mechanizmów psychologicznych, jak: wyśmiewanie, grożenie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ciągłe niepokojenie, ograniczanie kontaktów itp.;

- wymuszania na partnerze lub partnerce nieakceptowanych form aktywności seksualnej, sadystycznych form współżycia, krytykowania zachowań seksualnych itp.;

- odbierania zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania podjęcia pracy, okradania, zaciągania kredytów bez wiedzy lub wbrew Twojej woli, niezaspokajania podstawowych potrzeb ekonomicznych rodziny itp.;

- zaniedbywania podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych;

bądź byłeś świadkiem powyższych zachowań, wiedz, że zachowania te są przemocą, jest to przestępstwo, a ty masz prawo do pomocy.

Możesz ją uzyskać w Pabianicach w punkcie konsultacyjnym ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, ul. Partyzancka 31, pok. 2 i 3, tel. 42 215 42 11, e-mail: zipabianice@wp.pl. Czynne w poniedziałki i środy od 8.00 do 20.00, a we wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00. Porady można zasięgnąć osobiście, jak również anonimowo przez telefon lub e-mail.