Jedyna droga wojewódzka, która przebiega przez nasze miasto, to droga o numerze 458. Jedziemy nią od Bełchatowa przez Pawlikowice, Bychlew, a w Pabianicach ulicami: Jutrzkowicką, Kilińskiego i św. Jana. 
- Droga jest rozjeżdżona, krzywa i nie ma chodników – mówi pan Krzysztof z Jutrzkowickiej. - Brakuje tutaj gospodarza, który by zadbał o ulicę.
Nie będzie lepiej, bo po otwarciu drogi S8 na węźle w Pawlikowicach kawalkada samochodów ciężarowych pojedzie tymi ulicami do drogi krajowej 71 czy do ulicy Partyzanckiej. Będzie ciasno. Ta droga podlega marszałkowi województwa Witoldowi Stępniowi.
 
Czy wyasfaltują Jutrzkowicką i Kilińskiego - przeczytasz w papierowym wydaniu Życia Pabianic