Na liście znalazło się 12 pozycji. To zdaniem urzędników chodniki w najgorszym stanie, które pilnie wymagają naprawy.

Gdzie możemy liczyć na remont?

Na ulicach: Targowej (po str. zachodniej), Waltera-Jankego (plus krańcówka autobusowa), Moniuszki (od Śniadeckiego w kier. Wiejskiej, po str. południowej), Pułaskiego (po str. zachodniej), Wajsówny (str. północna), parking przy kościele św. Mateusza, Mokra, Tkacka (od wyjazdu z parkingu przy Dąbrowskiego, po str. zachodniej), Jana Pawła II (między Bardowskiego a Trębacką, po str. południowej), Prosnaka (między Szpitalną a Ossowskiego, po str. wschodniej), Sobieskiego (między P. Skargi a Kościelną, po str. wschodniej).

Remonty mają w sumie kosztować 493.783 zł.