Od 15 września do 15 października potrwa obowiązkowa jesienna deratyzacja miasta. Będzie polegać na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych.

- Deratyzację powinni przeprowadzić właściciele i zarządcy nieruchomości. Są zobowiązani usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni, umieścić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać trutki, przekazać padłe gryzonie do utylizacji i usunąć trutki po upływie terminu deratyzacji – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Akcja na szeroką skalę przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią, co wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Nadzorować ją będzie Straż Miejska i Wydział Ochrony Środowiska UM.

- Mogą poprosić np. o potwierdzenie rachunkiem zakupu preparatu do zwalczania gryzoni albo umowy z firmą świadczącą usługi deratyzacyjne – dodaje Klimek. - Ważne, żeby akcja odbyła się w całych Pabianicach jednocześnie.

Deratyzacja będzie przeprowadzona również na bulwarach oraz na skwerze przy ul. Szarych Szeregów, gdzie założone są podziemne pułapki.