W piątek spotkamy wolontariuszy w godzinach 9.00 – 16.00. Drugiego dnia(sobota) kwestujący będą dyżurować nieco krócej. Będą to jak zwykle: członkowie Stowarzyszenia Zjednoczenie Pabianickie, samorządowcy, przedstawiciele mediów, nauczyciele, lekarze i pielęgniarki. Z puszkami w dłoniach spotkać będzie można również rzemieślników z Cechu Rzemiosł Różnych, krwiodawców, członków PCK, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów I LO i harcerzy.

– Do tej pory dzięki hojności pabianiczan udało się zebrać 236.741 zł 14 gr dzięki czemu odnowionych zostało 30 cennych nagrobków – mówi Krzysztof Hile, pomysłodawca i organizator zbiórki ze Stowarzyszenia Zjednoczenie Pabianickie.

Kwestujący jak co roku rozdawać będą specjalnie przygotowane na akcję foldery wydrukowane nieodpłatnie przez wspomagającą stowarzyszenie Oficynę Drukarską Paweł Winiarski.

Tradycyjnie przy bramie dziennikarzy będą stały wolontariuszki z Życia Pabianic. Spotkacie nas przy bramie naprzeciwko MOSiR-u między 12.00 a 13.00.