- Musiałem ogłosić konkurs, bo takie są wymogi - informuje Krzysztof Habura, starosta pabianicki. - Mogłem przedłużyć umowę o pracę, ale pani Biegajło była na urlopie bezpłatnym, więc jestem zmuszony ogłosić konkurs.

Chodzi o stołek dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8.  Do tej pory szefuje tu Małgorzata Biegajło. Miesięcznie zarabia około 6.000 zł.

Oferty na konkurs należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8” do 27 stycznia 2013 roku listownie lub osobiście w Wydziale Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, (budynek C, I piętro, pokój nr 109).

Czy pani Biegajło wygra ten konkurs?

- Ma duże szanse - nie kryje starosta.

O powrocie na stanowisko dyrektora Małgorzaty Biegajło z 4-letniego bezpłatnego urlopu pisaliśmy tutaj:  www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/podwyzka-dla-biegajlowej.html