Na laureatów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł, publikacje, a także praktyki i staże.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już po raz ósmy organizują konkurs na najlepszą pracę magisterską ”Teraz Polska Promocja”. Tematyką jest szeroko rozumiana promocja Polski, a w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.

Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Fundacji PZU. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja”.  

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 

  • Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  • Pracę magisterską na płycie CD/DVD (2 szt.).
  • Kopię dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych.
  • Kopię promotorskiej recenzji pracy.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie Teraz Polska (http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja).