W Pabianicach, jak i w całej Polsce, kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzają, czy opłacamy abonament RTV. To opłata, która ma na celu realizację misji publicznej telewizji i radia. To obowiązek ustawowy (od 21 kwietnia 2005 roku).

Co jakiś czas w kraj ruszają kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzający, czy mamy w domu odbiornik telewizyjny lub radiowy i czy płacimy abonament. To nie są listonosze, a specjalni pracownicy PP.

„Kontrolą abonamentu RTV zajmują się specjalnie wyszkoleni i oddelegowani do tego zadania pracownicy Poczty Polskiej” – zapewnia PP.

Mają oni obowiązek przedstawić cel wizyty, okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych, pokazać legitymację służbową, a na nasze żądanie również swój dowód osobisty. My z kolei, skoro już wpuściliśmy kontrolera, powinniśmy mu umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Czy mamy obowiązek wpuścić kontrolera do domu?

Prawnicy są zgodni. Nie mamy obowiązku wpuszczenia kontrolera do domu ani wskazywania mu naszego samochodu.

– Według prawa nie musimy tego robić – zapewnia mecenas Dawid Zakrzewski, pabianicki prawnik.

Chociaż Poczta Polska informuje, iż „osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych”.

– Pamiętajmy jednak, że nie jest to prawo, a jedynie rekomendacja urzędu, a kontrola musi być przeprowadzona za naszą zgodą – dodaje mecenas Zakrzewski.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z września 2018 r. mówi: „Ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat”.

Co zrobić więc, jeśli nie chcemy wpuścić kontrolera do domu? Wystarczy, po prostu, grzecznie odmówić. Nie grożą nam żadne konsekwencje, jeśli zamkniemy mu drzwi przed nosem. Możemy

Co jeśli wpuścimy kontrolera do domu i okaże się, że mamy niezarejestrowany odbiornik?

Za uchylanie się od obowiązku opłaty grozi kara. Karą pieniężną mogą zostać obciążone osoby, które zakupiły telewizor lub radioodbiornik, ale nie zgłosiły tego faktu. Kara to nawet 30–krotność miesięcznego abonamentu RTV za telewizor i radio (ok. 819 zł) lub samo radio (261 zł).

Wezwania do zapłaty mogą spodziewać się także osoby, które od wielu lat nie płacą abonamentu RTV. Takie wezwanie wysyła Poczta Polska, a na uregulowanie zaległości mamy siedem dni.

W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

Kto nie musi płacić?

Są grupy osób, które są zwolnione z tej opłaty, czyli:

• osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, które miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,

• osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką,

• osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

• osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,

• bezrobotni,

• kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bądź ich rodziny,

• osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

Opłaty w 2023

W tym roku abonament RTV wynosi:

• za korzystanie z radia (samochodowego lub domowego) – 8,70 zł miesięcznie (było to 7,50 zł), czyli opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł.

• za korzystanie z telewizora lub telewizora i radioodbiornika – 27,30 zł miesięcznie (było 24,50 zł). Jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł.

O ile wysokość abonamentu RTV dla firm i osób prywatnych jest taka sama, to przedsiębiorcy mają gorzej. Muszą płacić abonament za każdy radioodbiornik lub telewizor, jaki mają w biurze, a także te w służbowych samochodach.

W przypadku opłacania abonamentu RTV w ramach gospodarstwa domowego nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów za odbiornik w prywatnym naszym aucie.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, na którą jest zarejestrowane auto, muszą zapłacić za radio samochodowe, niezależnie od tego, czy płacą za domowy sprzęt. Obowiązek ten dotyczy także aut leasingowanych i wynajmowanych od firm.