Bogdan Piotrowski już nie szefuje SLD w powiecie pabianickich. Od soboty przewodniczącym rady powiatowejm SLD jest Robert Kraska - radny powiatowy, dyrygent orkiestry dętej. W tajnym głosowaniu Piotrowski przepadł jednym głosem.
Dlaczego zmieniła się władza?
- Bogdan za bardzo zbliżył się z PO. To się innym nie podobało. Jak mogliśmy głosować za budżetem na ten rok, który ułożył starosta z PO? - mówi jeden z członków SLD, proszący o zachowanie anonimowości. - Czas na młodych.
Na stronie internetowej SLD nowy przewodniczący tak o sobie pisze: „Robert Piotr Kraska, lat 41, posiadam wykształcenie wyższe – magister sztuki, Akademia Muzyczna w Łodzi, Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego, kierunek trąbka. Ukończyłem również studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, kierunek zarządzanie w administracji publicznej.

Pracuję jako dyrygent Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Górce Pabianickiej oraz prowadzę własne gospodarstwo hodowlane w Szynkielewie, gdzie również mieszkam. Jestem żonaty. Mam dwóch synów - 8 lat i 2,5 roku. Interesuje mnie muzyka poważna, rozrywkowa i jazzowa, historia i film, a także działalność społeczna, samorządowa i polityczna.

Byłem radnym - wiceprzewodniczący Rady Gminy Pabianice w latach 1997-1998, radnym Rady Powiatu Pabianickiego II kadencji 2002 – 2006 r., przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu Pabianickiego. Obecnie jestem radnym Rady Powiatu Pabianickiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

W latach 2000-2002 byłem inspektorem kultury w Urzędzie Gminy Pabianice, a w latach 2002-2003 dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. W marcu 2003 roku ówczesny prezydent Pabianic Jan Berner przesunął mnie z funkcji dyrektora na kierownika Ośrodka Edukacji Muzycznej w MOK. Po zakończeniu kadencji radnego w 2006 roku zlikwidował to stanowisko, co wiązało się ze zwolnieniem mnie z pracy”.